Máy Phát Điện

Khi bộ điều khiển báo lỗi “Over current trip” hoặc "Over power trip" (tải sử dụng quá công suất của máy). Cách kiểm tra như sau:
 • Kiểm tra công suất của máy
 • Kiểm tra dòng tải đang sử dụng, nếu cao hơn công suất của máy --> phải tắt/giảm bớt các thiết bị 

Chi tiết xem video đính kèm: https://youtu.be/l3yKJBdVEiQ

 Khi bộ điều khiển báo “Cranking” (đang đề máy) nhưng không có tín hiệu, động cơ không quay, các bước kiểm tra như sau:
 • Kiểm tra dây kích đề trên motor đề (chân 73 hoặc 21), nếu lỏng/đứt thì gắn lại hoặc thay thế
 • Đo điện áp DC giữa dây kích đề 73 hoặc 21 với mass (khi kích đề - cranking), điệp áp phải đạt trong khoảng 10-12VDC. Nếu không có điện áp cấp ra thì kiểm tra dây tín hiệu từ bộ điều khiển --> relay --> motor đề

Chi tiết xem video đính kèmhttps://youtu.be/t1mc9Lw0Pjg

Khi bộ điều khiển báo lỗi “Emergency stop” các bước kiểm tra như sau:
 • Kiểm tra trạng thái nút dừng khẩn cấp, nếu đang ở trạng thái đóng
  • xoay nút dừng theo chiều kim đồng hổ để mở

Chi tiết xem video đính kèm: https://youtu.be/p1En_x06M-s

Khi bộ điều khiển báo lỗi “Pressure sensor err” hoặc "Gen stop fail" các bước kiểm tra như sau:
 • Kiểm tra kết nối các dây tín hiệu 24 và 31 từ bộ điều khiển đến cảm biến nhớt, nếu lỏng / đứt thì siết lại hoặc nối lại dây
 • Đo / kiểm tra chân cảm biến.

Chi tiết xem video đính kèm: https://youtu.be/2_JgCwHnb6I

Khi bộ điều khiển báo lỗi “Gen under/over volt shutdown” các bước kiểm tra như sau:

 1. Kiểm tra trạng thái các CB trong bảng điện, nếu bị ngắt -> bật lại
 2. Kiểm tra, cân chỉnh núm chỉnh “VG” trên AVR/HVR
 • Nếu điện áp báo cao (Gen over volt shutdown) thì vặn nút VG ngược chiều kim đồng hồ để giảm

 • Nếu điện áp báo thấp (Gen under volt shutdown) thì vặn nút VG theo chiều kim đồng hồ để tăng.

 

Chi tiết xem video đính kèm: https://youtu.be/I3DNK4nH-5M

Khi bộ điều khiển báo lỗi under speed trip, vui lòng kiểm tra các hạng mục sau:
- Hệ thống dầu (đường ống dầu, bơm, kim phun, lọc…)
- Kiểm tra CB trong bảng điện.

 

Chi tiết xem video đính kèm: https://youtu.be/UEX_fNgwBEQ .