Tin công nghệ

Nông nghiệp công nghệ cao trở thành làn sóng mới.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao được Bộ NN-PTNT bình chọn là 1 trong 10 vấn đề nổi bật của nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2010-2015.Theo Bộ NN-PTNT, nông nghiệp công nghệ cao,trong đó có việc đẩy mạnh ...

Xem thêm